uw huidige locatie:  Home > Consultancy

Consultancy

Consultancy is een dienst waarbij Quatr-e-M de onderneming ondersteunt bij algemeen Strategische vraagstukken en/of meer in het bijzonder op het gebied van Crisis- en Change Management, Operations, DSCM, Transport, ERP / WMS en/of Mediation. 

Kenmerkend hierbij is dat in eerste aanzet geen dikke rapporten worden geproduceerd hoe het managementvraagstuk kan worden opgelost, maar dat samen met het management van de onderneming oplossingen op hoofdlijn in kaart worden gebracht. Quatr-e-M streeft er in een zo kort mogelijke tijd naar om gezamenlijk, maar vanuit haar eigen ervaring, visie, achtergrond en kennis, de onderneming kordate oplossingen aan te reiken, deze daarna uit te werken en eventueel te implementeren. Op verzoek en in overleg neemt Quatr-e-M daarin graag een eventuele projectverantwoordelijkheid incluis change management op zich.

Tijdsbesteding: in overleg. Afhankelijk van de aard van de opdracht, gewenste intensiteit en deadline.

Voor wie: voor bedrijven in het MKB die zich geconfronteerd zien met een of meerdere managementvraagstuk(ken) dat door het eigen management al dan niet kan worden opgelost, waarbij behoefte is aan extra analytisch vermogen, daadkracht, vaardigheden of expertise.

Lees meer...