uw huidige locatie:  Home > Interim management

Interim Management

Uw organisatie doorloopt de diverse groei- of krimpstadia met alle interne- en externe veranderingen van dien. Quatr-e-M kan u tijdelijk van dienst zijn bij onvoorzien vertrek-, afwezigheid- of (tijdelijke-)vervanging van staf-, management- en directieleden. Daarnaast kunt u Quatr-e-M inzetten ten behoeve van aanvulling en/of coaching van uw directie- of managementteam ťn het behalen van snelle resultaten bij reorganisaties, gebrek aan communicatie of structuur, verandermanagement, crisismanagement, acquisities en andere bedrijfsproblemen.

Als de beschikbare kennis of -mankracht binnen een bepaalde fase of specifiek onderwerp echter ontoereikend is, kan Quatr-e-M de benodigde aanvulling, vervanging, knowhow en/of ervaring inbrengen. Nieuwe inzichten worden overgebracht en geÔmplementeerd binnen uw organisatie.

Quatr-e-M heeft geen langdurig verleden of toekomst binnen uw organisatie: wij nemen slechts tijdelijk plaats tussen uw mensen! Daarnaast beschikt Quatr-e-M over een zeer groot (inter-)nationaal netwerk met een uitgebreid referentie- en kenniskader. Horizontale en verticale communicatie ťn een ďhands-on aanpakĒ zijn daarnaast de kernbeginselen die tot een succes zullen leiden.

Er wordt op efficiënte wijze kennis opgedaan van de bedrijfscultuur, specifieke methoden, -procedures en -processen. Op basis van de verkregen informatie, in combinatie met geanalyseerd cijfermateriaal, ontstaan snel ideeën over beoogde oplossingen, implementeerbare trajecten en effectieve vernieuwingen.