uw huidige locatie:  Home > Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap skills zitten - net als aanleg voor Sales - bij sommige mensen in de genen. Het is sterk persoonsafhankelijk, het is mensenwerk ťn een veel besproken maar soms heikel punt binnen bedrijven: je hebt het of je hebt het niet. Vaak worden mensen die te maken hebben met verkoop goed getraind en volgt de ene na de andere cursus. Leidinggevenden op - bijvoorbeeld - de logistieke werkvloer, of binnen transport missen dat vaak, waardoor men onbekend is met de verschillende manieren van leidinggeven en het effect van hun handelen. Maar ook op management- of directieniveau is vaak nog veel te leren. 

De leidinggevende krijgt via Quatr-e-M zicht op de oorzaak en gevolg van zijn gedrag en handelen. Men wordt zich bewust van zijn sterke- en minder sterke kanten ťn van de blinde vlekken en valkuilen. Het gaat hier verder om zowel persoonlijke- als zakelijke ontwikkeling, de leidinggevende leert meer zelfsturing in zijn functioneren aan te brengen: doelen worden effectiever bereikt. Mogelijke thema’s zijn: persoonlijke ontwikkeling, gedrag, zelfmanagement, stress, omgaan met weerstand, communicatie, feedback geven en ontvangen, leidinggeven, verandermanagement, timemanagement, et cetera.

Coaching en teambuilding leken nieuwe trends, maar dat is schijn. Filosofen uit de klassieke oudheid als Socrates en Plato wisten mensen al aan het denken te zetten door hun speciale manier van vragen stellen. Mede door de beantwoording kwamen nieuwe inzichten naar boven, kreeg men een andere kijk, ging anders denken en doen of ontdekte nieuwe perspectieven. Coaching en teambuilding zijn later vooral bekend geworden door de sport. Topsporters en teams weten als geen ander dat coaching een absolute voorwaarde is om hun doel te bereiken. Quatr-e-M kan middels professionele training en coaching van mensen, dan wel groepen op leidinggevend-, management- en/of directieniveau, het functioneren verbeteren en/of verder ontwikkelen en wordt een eventuele ongewenste uitval van (een) functionaris(sen) mogelijk voorkomen of juist bespoedigt.

In het geval van teambuilding kan dit plaatsvinden op de locatie van de opdrachtgever, elders in Nederland of op de ruime locatie van Quatr-e-M in de omgeving van Budapest in Hongarije.

De duur van een traject via Quatr-e-M is pas in een later stadium aan te geven en is afhankelijk van het aantal personen, niveau, de afgesproken werkwijze en doelen.